Time Converter

บริการด้านวีซ่า (Visa Services)


ทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Step Forward Education บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการรับทำวีซ่าประเทศต่างๆ ทั้งแบบวีซ่านักเรียน (โดยหากสมัครเรียนกับทางศูนย์แนะแนวฯนั้น ทางศูนย์จะดำเนินการให้ฟรี) หรือวีซ่าท่องเที่ยวประเทศต่างๆ โดยเราจำเป็นผู้เตรียมเอกสารในการยี่นขอวีซ่าและดำเนินการให้ เพื่อให้ได้รับอนุมัติวีซ่าประเทศนั้น ทางเรามีความชำนาญในการยื่นขอวีซ่าและได้รับอนุมัติจากประเทศชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, นิวซีแลนด์, ออสเตรเลีย หรือประเทศในกลุ่มยุโรป

สำหรับค่าบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับประเทศที่ทำการสมัครเพื่อขอวีซ่า

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่ศูนย์แนะแนว Step Forward Education ได้ในเวลาทำการ


Copyright © 2013 STEP FORWARD EDUCATION. All rights reserved.