Time Converter

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประจำปี 2560-2561

โดยทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ WEP (World Education Program)
มูลนิธิFIEA (Forte International Exchange Association)
องค์กรTOG (The Options Group)และองค์กรIES ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สเต็ป ฟอร์เวิร์ด เอ็ดดูเคชั่น (SFE)

ประเทศ สหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม อาร์เจนติน่า และนิวซีแลนด์

วัตถุประสงค์โครงการ

ด้วยทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศสเต็ป ฟอร์เวิร์ด เอ็ดดูเคชั่น (SFE) มีจุดมุ่งหมายที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนยุวทูตของประเทศไทย เพื่อไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พร้อมทั้งเรียนรู้ภาษาและการใช้ชีวิตในต่างแดน โดยลักษณะโครงการนักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งจะดูแลนักเรียนเสมือนสมาชิกในครอบครัว และนักเรียนจะได้เข้าเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนชาตินั้นๆ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนตลอดระยะเวลา 1ปีการศึกษา นับเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและจะเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้ทำหน้าที่ยุวทูตไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศฯได้ดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศดังต่อไปนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเบลเยียม ประเทศอาร์เจนติน่า และประเทศนิวซีแลนด์ โดยเป็นลักษณะทุนสมทบ โดยทางผู้ปกครองจะร่วมมีส่วนในการสนับสนุนนักเรียนร่วมกับทางมูลนิธิเพื่อให้โอกาสบุตรหลานเข้าร่วมโครงการในฐานะยุวทูตไทย

ทั้งนี้โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิ WEP (World Education Program) ซึ่งก่อตั้งโดย Mr. Oliver Joris และ Mr. Didier Destexhe ในปี 1988 และมีสำนักใหญ่ตั้งอยู่ที่เมือง Brussels ประเทศเบลเยียม ซึ่งทางมูลนิธิได้ดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน(ประเภททุนสมทบ) ประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม และอาร์เจนติน่า นอกจากนี้ทางมูลนิธิ WEP ยังมีโครงการต่างๆมากมายในความรับผิดชอบ อาทิเช่น โครงการ Au Pair, โครงการ Internship, โครงการ Eco Volunteering เป็นต้น

สำหรับมูลนิธิ FIEA (Forte International Exchange Association)ทางมูลนิธิ FIEA นี้จะสนับสนุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประจำประเทศสหรัฐอเมริกาประเภท J1 (ประเภททุนสมทบ) และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

และสำหรับองค์กร TOG (The Options Group) และองค์กร IES จะสนับสนุนและดำเนินการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเภท F1 (ประเภทเต็มจำนวน) โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเท็กซัส และเมืองอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาโครงการ เดือนกรกฎาคม/สิงหาคม 2560 - เดือนมิถุนายน 2561 (1 ปีการศึกษา)

เข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย กับประเทศดังต่อไปนี้

ประเทศ ภาษาที่ใช้ แผนการเรียนที่รับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ภาษาอังกฤษ รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
ประเทศอิตาลี ใช้ภาษาอิตาเลี่ยน รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
ประเทศฝรั่งเศส ใช้ภาษาฝรั่งเศส รับเฉพาะนักเรียนสายศิลป์ – ภาษาฝรั่งเศส หรือนักเรียนที่มีผลการเรียนหรือประวัติการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย 1 ปี
ประเทศเบลเยี่ยม ฝั่ง Flanders ใช้ภาษาดัชท์ รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
ฝั่ง Wallonia: ใช้ภาษาฝรั่งเศส
ประเทศอาร์เจนติน่า ใช้ภาษาสเปน รับนักเรียนทุกแผนการเรียน
ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ภาษาอังกฤษ รับนักเรียนทุกแผนการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 15ปี – 18 ปี (โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560)
 2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 3. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและเกรดเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
 4. มีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทัศนคติที่ดี และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับประเทศที่ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ
 5. สำหรับผู้ที่มีความสามารถในภาษาดัชท์, อิตาเลี่ยน, ฝรั่งเศส, สเปน หรือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เช่น ด้านดนตรี กีฬา หรือศิลปะ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯให้สมบูรณ์ พร้อมแนบ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
 2. สำเนาผลการเรียนปีล่าสุดและผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
 4. ค่าสมัครสอบ 150 บาท
กำหนดการสอบ ทางศูนย์จะแจ้งกำหนดการและสถานที่สอบให้ทราบอีกครั้งหรือสามารถสอบได้ในวันและเวลาที่ทางอาจารย์โรงเรียนผู้ประสานงานหรือตัวแทนของศูนย์แนะแนวฯกำหนด
ประกาศผลสอบ ทาง website: www.stepforward-edu.com
ทาง Facebook: stepforward.education หรือโทร.สอบถามได้ที่ 02 997 8817
หรือรับทราบผลได้ที่ทางอาจารย์โรงเรียนผู้ประสานงานหรือตัวแทนของศูนย์แนะแนวฯ

ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯแต่ละประเทศดังต่อไปนี้

ประเทศ ประเทศค่าธรรมเนียม ระยะเวลาเรียน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 380,000 บาท
ประเภท J1 (ทุนสมทบ)
1 ปีการศึกษา
ประเทศอิตาลี 345,000 บาท 1 ปีการศึกษา
ประเทศฝรั่งเศส 345,000 บาท 1 ปีการศึกษา
ประเทศฝรั่งเศส 1 ปีการศึกษา 345,000 บาท
ประเทศอาร์เจนติน่า 345,000 บาท 1 ปีการศึกษา
ประเทศนิวซีแลนด์ 600,000 บาทขึ้นไป 1 ปีการศึกษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา 600,000 บาทขึ้นไป
ประเภท F1 (เต็มจำนวน)
1 ปีการศึกษา เลือกรัฐ เลือกโรงเรียนได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. ส่งใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน
 2. ทำการสอบคัดเลือก(ทักษะภาษาอังกฤษการอ่าน/การเขียน และสัมภาษณ์)
 3. ประกาศผลสอบผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ
 4. ปฐมนิเทศเข้าร่วมฟังรายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ
 5. รับใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯพร้อมชำระค่ามัดจำโครงการ
 6. ส่งใบสมัครโครงการ พร้อมชำระค่าโครงการงวดที่2/3 ตามลำดับ
 7. ทำการยื่นขอวีซ่านักเรียน
 8. เตรียมความพร้อมและอบรมก่อนการเดินทาง
 9. เดินทางไปยังประเทศแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายที่รวมในค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ดังต่อไปนี้

 1. ค่าดำเนินการของมูลนิธิต่างประเทศในการจัดหาโรงเรียน
 2. ค่าดำเนินการของมูลนิธิต่างประเทศในการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์(Host Family)
 3. ค่าอาหาร และค่าที่อยู่ สนับสนุนโดยมูลนิธิและครอบครัวอุปถัมภ์ตลอดปีการศึกษา
 4. ค่าประกับสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดปีการศึกษา
 5. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน (ผู้ประสานงานท้องถิ่น)
 6. เตรียมความพร้อมและอบรมก่อนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
 7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าของแต่ละประเทศ และค่าแปลเอกสารวีซ่า (ยกเว้นนักเรียนแลกเปลี่ยนประเภทF1เต็มจำนวน และค่าธรรมเนียม Sevis Fee)
 8. บริการด้านจัดหาตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ และภายในประเทศที่ร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯดังต่อไปนี้

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ และภายในประเทศของประเทศแลกเปลี่ยนนั้นๆ
 2. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (passport) ในกรณีนักเรียนยังไม่มี
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในระหว่างเข้าร่วมโครงการ เช่น ค่าขนม ค่าอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท์ ค่าชอปปิ้ง เป็นต้น
 4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่น ค่าเรียนพิเศษของนักเรียนแลกเปลี่ยนในบางกรณี เป็นต้น
 5. ค่ารถประจำทางไป-กลับระหว่างที่พักกับโรงเรียน
 6. ค่าเข้าค่ายพิเศษของแต่ละประเทศอาทิเช่น ค่ายประเทศฝรั่งเศสที่เมืองปารีส3คืน4วัน เป็นต้น
 7. ค่าเล่าเรียนในกรณีเลือกหรือได้รับเลือกให้เรียนในโรงเรียนเอกชน
 8. ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว เช่นในกรณีที่ทางมูลนิธิได้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนหรือท่องเที่ยวกับ Host Family ช่วงปิดเทอม เป็นต้น

เงื่อนไขการชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ

 • ชำระค่ามัดจำ จำนวน 50,000 บาท ภายใน 7 วันหลังจากได้รับจดหมายตอบรับเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ
 • ***ทั้งนี้หากยกเลิก เงินจำนวนนี้จะไม่มีการคืนไม่ว่าในกรณีใดๆ (Non – refundable)
  (และทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศฯจะดำเนินการส่งใบสมัครให้กับนักเรียนและชี้แจงการทำใบสมัครต่อไป)

 • ชำระเงินงวดที่สอง จำนวน 100,000 บาท หลังกำหนดการส่งใบสมัคร 7 วันหรือภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
 • ชำระเงินงวดสุดท้าย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
  • ประเทศสหรัฐอเมริกา (ประเภทJ1 ทุนสมทบ) งวดสุดท้ายจำนวน 230,000บาท
  • ประเทศอิตาลี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเบลเยียม และประเทศอาร์เจนติน่า งวดสุดท้ายจำนวน 195,000 บาท
  • สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา (ประเภทF1 เต็มจำนวน) และประเทศนิวซีแลนด์ งวดสุดท้ายจะเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียนที่นักเรียนได้รับ

  ***อนึ่ง ในกรณีที่นักเรียนได้รับส่วนลดจะถูกหักในงวดสุดท้าย***

หมายกำหนดการโครงการฯ

กำหนดการ รายละเอียด
เดือนกรกฎาคม-เดือนสิงหาคม2559 รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมรับใบสมัครและชำระค่ามัดจำโครงการฯ
เดือนกันยายน2559 ปฐมนิเทศรายละเอียดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน (โดยจะแจ้งกำหนดการวันเวลาและสถานที่อีกครั้ง)
เดือนตุลาคม2559 กำหนดการส่งใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อทางศูนย์ฯจะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป พร้อมชำระงวดที่2
เดือนกุมภาพันธ์2560 ชำระค่าโครงการฯงวดสุดท้าย
เดือนพฤษภาคม2560 ทางศูนย์ฯจะจัดส่งเชคลิสเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าให้กับนักเรียน
เดือนมิถุนายน2560 ส่งเอกสารยื่นขอวีซ่าเพื่อทางศูนย์จะดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้นักเรียนต่อไป
เดือนกรกฎาคม2560 ปฐมนิเทศก่อนเดินทางสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนและผู้ปกครอง (Pre-departure Orientation) โดยจะแจ้งกำหนดการ วันเวลาและสถานที่อีกครั้ง
เดือนสิงหาคม2560 กำหนดการเดินทางไปประเทศที่นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ

ทั้งนี้ทางศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศสเต็ป ฟอร์เวิร์ด เอ็ดดูเคชั่น (SFE) ได้ให้บริการดังต่อไปนี้

 • โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม อาร์เจนติน่า และนิวซีแลนด์
 • โครงการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย
 • โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นและซัมเมอร์แคมป์ช่วงปิดเทอม
 • เรียนภาษาระยะสั้นและระยะยาวประเทศต่างๆอาทิ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ฝรั่งเศส สเปน เป็นต้น
 • Study and Work เรียนและทำงานอย่างถูกกฎหมายที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
 • เรียนออกแบบที่ประเทศอิตาลี
 • บริการด้านงานแปล
 • บริการด้านวีซ่าท่องเที่ยว/นักเรียนประเทศต่างๆ


ดาวน์โหลดรายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร

Copyright © 2013 STEP FORWARD EDUCATION. All rights reserved.