Time Converter

United Kingdom

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ UK

ภูมิประเทศ

สหราชอาณาจักรหรือ UK ย่อมาจากชื่อเต็มว่า United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ประกอบด้วย การรวมอาณาเขตของ 3 ประเทศ(เกาะบริเทนใหญ่หรือ Great Britain)และ 1 แคว้นเข้าด้วยกันดังนี้

 1. ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เมืองหลวงคือ London ซึ่งมีประชากรอยู่มากที่สุด พรมแดนทางทิศเหนือจะติดกับสก๊อตแลนด์ ทิศตะวันตกติดกับทะเลเซลติก และทิศตะวันออกติดกับทะเลเหนือ โดยมีช่องแคบอังกฤษครั้งกลางระหว่างอังกฤษกับยุโรปแผ่นดินใหญ่
 2. ประเทศสก๊อตแลนด์ มีพื้นที่ครอบคลุม 1 ใน 3 ทางตอนเหนือของเกาะบริเทนใหญ่ พรมแดนทิศใต้ติดกับอังกฤษ ทิศตะวันออกติดทะเลเหนือและทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแอตแลนติก เมืองหลวงคือเอดินบะระ ส่วนเมืองที่ประชากรมากที่สุดคือ กลาสโคว์ สก๊อตแลนด์ยังมีพื้นที่ว่างเปล่าจำนวนมากและมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหลายแห่งที่ยังไม่ได้ถูกทำลาย
 3. ประเทศเวลส์ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะบริเทนใหญ่ โดยทิศตะวันออกติดกับอังกฤษ ทิศใต้ติดกับช่องแคบบริสตอล ทิศตะวันตกติดกับช่องแคบจอร์เจส และทางทิศเหนือติดกับทะเลไอริช เมืองหลวงคือ Cardiff ซึ่งมีประชากรประมาณ 300,000 คนเท่านั้น
 4. แคว้นไอร์แลนด์เหนือ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นชนบท อัตราค่าครองชีพยังต่ำอยู่ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเครือ เมืองหลวงคือ Belfast ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุด

  ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn) กันยายน - พฤศจิกายน
  ฤดูหนาว (Winter) ธันวาคม - ต้นมีนาคม
  ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) มีนาคม - พฤษภาคม
  ฤดูร้อน (Summer) มิถุนายน - สิงหาคม
สภาพภูมิอากาศโดยรวมจะค่อนข้างหนาวและมีความชื้นสูงและอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยในแต่ละวัน


เวลา

สหราชาอาณาจักร เป็นที่ตั้งของเส้นแบ่งเขตเวลาโลก (Greenwich Mean Time GMT) ประเทศไทยอยู่ทางด้านทิศตะวันออกซึ่งมีเวลาเร็วกว่าประมาณ 6 ชั่วโมง (ปลายเดือนมีนาคม - ปลายเดือนตุลาคม) หรือ 7 ชั่วโมง (ปลายเดือนตุลาคม - ปลายเดือนมีนาคม)


ระบบการศึกษา

การศึกษาภาคบังคับกำหนดไว้ที่อายุ 5- 16 ปี

 • ระดับ Pre-school: เป็นการเตรียมความพร้อมแบบ Nursery อายุ 3-4 ปี
 • ระดับประถมศึกษา (Primary Education): อายุ 5-11 ปีใช้เวลาเรียน 6ปี โดยนักเรียนจะต้องสอบ Common Entrance Examination (CEE) เพื่อศึกษาระดับมัธยมต่อไป
 • ระดับมัธยมศึกษา (General Certificate of Secondary Education - GCSE ในอังกฤษ เวลส์ ไอร์แลนด์เหนือ หรือ National Qualification ในสก๊อตแลนด์): ระดับอายุ 11-16ปี โดยรับจากนักเรียนที่สอบผ่าน CEE มาแล้ว การเรียนในระดับนี้เมื่อมีอายุครบ 16 ปีจะต้องสอบ GCSE หรือ National Qualifications ของสก๊อตแลนด์โดยจะต้องสอบประมาณ 8-12วิชา และต้องสอบให้ได้ Grade C ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน
 • การศึกษาหลังอายุ 16 ปี (General Certificate of Education Advance Level - GCE A-Levels หรือ National Qualifications at Higher ในสก๊อตแลนด์): เป็นการศึกษาต่อจนถึงอายุ 18 ปี การเรียนระดับนี้โดยมากนักเรียนจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถเข้าเรียนในหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB สำหรับนักเรียนอายุ 16-18 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ยอมรับกันในระดับสากล
 • ระดับปริญญา
  1. ปริญญาตรี: ใช้เวลาในการศึกษา 3ปี
  2. ปริญญาโท: ใช้เวลา 1-2 ปีแล้วแต่หลักสูตร
  3. ปริญญาเอก: ใช้เวลา 3 ปี (สำหรับทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์)


ภาคการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ภาคดังนี้
 1. Autumn Term (ภาคต้น): เริ่มปลายกันยายน - กลางธันวาคม
 2. Spring Term(ภาคกลาง): เริ่มกลางมกราคม - ปลายมีนาคม
 3. Summer Term(ภาคปลาย): เริ่มปลายเมษายน - ต้นกรกฎาคม

Copyright © 2013 STEP FORWARD EDUCATION. All rights reserved.